Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Rekrutacja na Agenta
Niniejszym informuję Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

1. Administrator danych osobowych

My, Inmedio sp. z o.o. z siedzibą w 02-486 Warszawa ul. Aleje Jerozolimskie 174, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@lagardere-tr.pl, tel. 0048 22 572 32 99; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I.

 

2. Cele i podstawy przetwarzania
a) W celu przeprowadzanie procesu rekrutacji Agenta, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
b) W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 

3. Odbiorcy danych

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na udostępnienie Twoich danych naszym partnerom biznesowym i spółkom powiązanym osobowo lub kapitałowo Lagardere Travel Retail sp. z o.o., Inmedio Services sp. z o.o.), firma wykonująca dla nas usługę IT, firma świadcząca dla nas usługę prawną i instytucje upoważnione z mocy prawa. Twoje dane mogą być udostępniane w/w podmiotom.

 

4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/EU/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

5. Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w celu rekrutacji przechowujemy przez czas konkretnej rekrutacji – nie dłużej niż 3 miesiące od momentu rozpoczęcia przetwarzania (jeżeli nie wyraziłeś zgody na dalsze przetwarzanie), a jeśli będzie to potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu terminu przedawnienia takich roszczeń. Nie dłużej niż 1 rok od momentu zebrania danych osobowych (jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dłuższe niż dla potrzeb konkretnej rekrutacji, w szczególności dla potrzeb przyszłych rekrutacji), a jeśli będzie to potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu terminu przedawnienia takich roszczeń. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przechowywana będzie do upływu terminu przedawnienia w/w roszczeń.

 

6. Twoje prawa

Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
c) prawo do usunięcia.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli;
d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; e) prawo sprzeciwu przetwarzania danych na podstawie określonej w ust. II pkt. 2 powyżej z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
g) prawo do przenoszenia danych
h) prawo do wniesienia skargi o organu nadzorczego.

 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@lagardere-tr.pl, lub zadzwoń pod numer telefonu: 0048 22 572 32 99. Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:
• dobrowolne

Jeżeli nie podasz danych:
• proces Twojej rekrutacji nie zostanie wdrożony.

Zostaw swoje namiary

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, *
w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących mi prawach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *
podanych przeze mnie w toku procesu rekrutacyjnego na stanowisko Agenta Inmedio Trendy prowadzonego przez Inmedio sp.z o.o.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, *
o których mowa w ust. 1 powyżej, w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Inmedio sp. z o.o. przez 1 rok od przekazania danych.

* pola wymagane